Tuesday, 17 January 2012

Ukhuwah Dalam Organisasi Dakwah

Pada abad ini umat Islam begitu ramai di setiap pelosok dunia. Ramai diantara kita yang bersifat individualistik atau mementingkan diri sendiri. Hal ini kerana Ukhuwah Islamiyah  semakin pudar dalam diri kita kerana diselami dengan sifat-sifat jahiliyah. Bahkan yang paling sedih lagi apabila dalam kalangan umat Islam sendiri berlaku perbalahan dan perpecahan lantaran lunturnya Ukhuwah Islamiyah.

Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna telah mentakrifkan ukhuwah :

“Yang saya maksudkan dengan ukhuwah ialah hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan aqidah”
Ukhuwah ialah hati atau jiwa yang terikat. Ia diikat oleh Tauhidullah dan bukan dengan ikatan yang lain. Tauhid kepada Allah Subhanahuwata’ala merupakan ikatan yang paling kukuh. Dengan ukhuwah seseorang itu akan merasai bahagia bersama-sama dengan saudaranya. Dalam organisasi dakwah, ukhuwah adalah aset penting dalam bergerak. Ia merupakan landasan menuju ke arah keberhasilan sesuatu matlamat. Bagi mereka yang menghayati ukhuwah,mereka tidak mementingkan diri dan ego masing-masing. Ukhuwah lahir kekuatan daripada kasih sayang. Darjat kasih sayang yang paling tinggi ialah “al-ithar’, iaitu mengutamakan saudaranya lebih daripada diri sendiri. Walaupun diri yang hina ini belum sampai pada darjat itu sekurang-kurangnya kita berada pada landasan yang menuju kearahnya. Bagi golongan dalam sesuatu organisasi itu amat mementingkan ukhuwah tanpa memperkecilkannya  maka kukuhlah organisasi tersebut.

firman Allah S.W.T. dalam kitab suci Al-Quran: 

“Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah (Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai, serta ingatlah nikmat Allah suatu ketika dahulu (ketika Jahiliyyah) kamu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, lalu jadilah kamu dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat petunjuk.” 
“Dan hendaklah terdapat di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah daripada munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” 
Surah Ali ‘Imran: 103-104
Asy-Syahid Sayyid Qutb mentafsirkan ayat diatas bahawa tonggak Ummah Islamiyyah ialah:
1. Al-I’tisam Bi Hablillahi - berpegang teguh dengan tali (din) Allah S.W.T.
2. La Tafarraqu - Jangan berpecah belah 
Organisasi itu dapat menimbulkan rasa kasih sayang sesama kita dan tolong menolong antara satu sama lain ketika kita diperlukan oleh saudara kita,maka kitalah menjadi penolongnya.
Dari Abu Malik al-Asy’ari ra.  berkata, Sesungguhnya, Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada beberapa orang yang bukan  daripada para nabi dan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada menginginkan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. 
“Para sahabat bertanya,:
“Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami, siapakah mereka itu?” 
Rasulullah saw. bersabda,:
“Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan kekerabatan diantara mereka. Juga bukan karena harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, wajah mereka adalah (seperti) cahaya dan mereka berada diatas cahaya. Mereka tidak merasa takut tatkala manusia ketakutan dan tidak bersedih hati tatkala manusia bersdih hati. 
Kemudian Rasulullah saw. membaca (ayat), 
“Ingatlah, sesungguhnya, wali-wali Allah itu, tidak ada kerisauan terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.’” (Yunus:62)” H.R Ahmad:5/343 
Ukhuwah bukan sahaja ditimbulkan dalam pelbagai program malah perlu dilahirkan dalam kehidupan seharian kita.Ta'ruf adalah proses yang boleh melahirkan ukhuwah. Oleh itu, perbanyakkanlahprogram informal yang boleh mempertingkatkan ta'ruf. Nasihat-menasihati adalah satu tuntutan ukhuwah.
Pada saat inilah kita perlu merenungi sejenak, adakah kita betul-betul bergerak dalam satu organisasi?Adakah kita menuju kearah matlamat untuk mencari keredhaan Allah? Sesungguhnya inilah saat yang paling sesuai untuk kita menyemai ukhuwah antara kita. Yang jauh kita rapatkan dan yang rapat kita rapatkan lagi. Sekiranya kita berjaya meningkatkan ukhuwah dalam organisasi kita akan merasakan nikmat dan harmoni dalam menyebarkan dakwah Islam.
#Segala yang salah itu janganlah diikuti dan segala yang antum semua rasa bermanfaat ambiklah untuk kehidupan seharian. Marilah kita sama-sama memperbaiki apa yang kurang dan tidak ada pada diri kita. Membincangkan soal ukhuwah amat luas dan insyaAllah jikalau ada ruang dan peluang saya akan update berkaitan dengan tahap-tahap untuk mencapai ukhuwah.......ASSALAMUALAIKUM

No comments:

Post a Comment